Bulong nở inox 304 dùng cho năng lượng mặt trời

Kích thước M8 x 80mm

Bước ren: 2mm

nở inox 304Bulong nở inox 304

Ứng dụng