Tủ điện solar 10KW 3 pha lắp sẵn tích hợp Áp to mát DC và chống sét  lan truyền AC và DC là tủ điện chuyên dụng cho các đơn vị thi công hệ thống năng lượng mặt trời nói chung hoặc cá nhân, hộ dân có nhu cầu tự lắp đặt hệ thống solar!. Tủ điện solar 10 kW 3 pha được lắp đặt giữa các dãy pin và Inverter để bảo vệ ngắn mach tấm pin hoặc Inverter, cắt sét lan truyền từ khung tấm pin và inverter và từ lưới điện AC và Invereter. Bảo vệ toàn diện hệ thống solar của bạn!

Tủ điện solar 10kw 3pha

Tủ điện solar 10kw 3pha dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời 10KW thiết bị bao gồm:

  • Tủ điện vỏ nhựa 18 đường
  • 2 chống sét lan truyền DC
  • 2 CB DC 800V 20A-32A
  • 1 chống sét AC 3pha 4 cực 385V
  • 1 CB AC 3pha 4 cực 32A-40A Panasonic

Tủ điện solar 10kw 3pha