Aptomat Suntree 800V 16A-63A chuyên dụng cho năng lượng mặt trời dùng để bảo vệ quá tải, ngắt mạch cho nguồn điện một chiều như hệ thống điện năng lượng mặt trời

Thông số kỹ thuật 

– Mã sản phẩm: SL7-63-C20

– Tiêu chuẩn: IEC60898.2, IEC60947

– Điện áp định mức: 800V DC

– Dòng định mức: 16A-63A

– Dòng cắt: 6KA

– Số cực: 2P

– Cấp độ bảo vệ: IP20

– Phương pháp lắp đặt: lắp đường ray.

– Nhiệt độ môi trường làm việc: -20℃ ~ 70℃

Hình ảnh sản phẩm:

Aptomat Suntree 800V 20A

Thông số kỹ thuật Aptomat DC 1000V

– Mã sản phẩm: DC SL7-63 4P 1000V 32A

– Tiêu chuẩn: IEC60898.2, IEC60947

– Điện áp định mức: 1000V DC

– Dòng định mức: 16A-63A

– Dòng cắt: 6KA

– Số cực: 4P

– Cấp độ bảo vệ: IP20

– Phương pháp lắp đặt: lắp đường ray.

– Nhiệt độ môi trường làm việc: -20℃ ~ 70℃

Hình ảnh sản phẩm:
Aptomat suntree 1000V 20A

Aptomat suntree 1000V 20A