Đầu nối MC4 để gắn tủ điện năng lượng mặt trời

  • Thích hợp với cáp năng lượng mặt trời, 2.5 mm2, 4mm2 và 6mm2
  • Dễ dàng kết nối với dây cáp năng lượng mặt trời
  • Tương thích với đầu nối năng lượng mặt trời nối cáp MC4 PV-KBT4 / KST4.

Đầu nối MC4 để gắn tủ điện năng lượng mặt trời Đầu nối MC4 để gắn tủ điện năng lượng mặt trời Đầu nối MC4 để gắn tủ điện năng lượng mặt trời Đầu nối MC4 để gắn tủ điện năng lượng mặt trời
Đầu nối MC4 để gắn tủ điện năng lượng mặt trời