Kẹp Tiếp Địa Tấm Pin và Thanh rail được sử dụng để liên kết các tấm pin năng lượng mặt trời với các thanh ray nhôm và các thanh ray nhôm với đất. Do đó, cả hệ thống năng lượng mặt trời được tiếp địa và bảo đảm an toàn

Chất liệu: Inox 304
Chống ăn mòn: Tốt

Kẹp Tiếp Địa Tấm Pin và Thanh rail  Kẹp Tiếp Địa Tấm Pin và Thanh rail