Tủ điện solar 3KW dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời 3KW thiết bị bao gồm:

  • Tủ điện vỏ nhựa 8-9 đường hoặc vỏ sắt Sino
  • 1 chống sét lan truyền DC
  • 1 CB DC 500V 16A-32A
  • 1 chống sét AC
  • 1 CB AC 2 Pole 20A-40A Panasonic

Tủ điện solar 3KW Tủ điện solar 3KW Tủ điện solar 3KW