Tủ điện solar 5kw dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời 5KW thiết bị bao gồm:

  • Tủ điện vỏ nhựa 12 đường
  • 2 chống sét lan truyền DC
  • 2 CB DC 500V 20A-32A
  • 1 chống sét AC
  • 1 CB AC 2 Pole 32A-40A Panasonic

Tủ điện solar 5kw

Tủ điện solar 5kw

Tủ điện vỏ nhựa 12 đường
2 chống sét lan truyền DC
2 CB DC 500V 20A-32A
1 chống sét AC
1 CB AC 2 Pole 32A-40A Panasonic

Tủ điện solar 5kw

Tủ điện solar 5kw